Ripka analyzes for the Free Czechoslovak Council at the turn of 1956 - 1957 Cover Image

Ripkovy analýzy pro Radu svobodného Československa na přelomu 1956 – 1957
Ripka analyzes for the Free Czechoslovak Council at the turn of 1956 - 1957

Author(s): Vladimír Goněc
Subject(s): Political history, Recent History (1900 till today), Post-War period (1950 - 1989)
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Slovakia; Czechoslovakia; council; postwar; Hubert Ripka;
Summary/Abstract: Rada svobodného Československa, založená v únoru 1949 jako pokus o zastřešující politický orgán československého exilu, prošla během první poloviny padesátých let fázemi jak konsolidace, tak programových sporů a krizí. Specifickou složku jejích aktivit představovala „zahraniční politika“, v jejíž tvorbě klíčové konceptuální osobnosti představovali Hubert Ripka a v mladší generaci pak Fedor Hodža. Jejich role byla stvrzena i oficiálním pověřením. Hubert Ripka se stal chargé pro záležitosti mezinárodních vztahů a v rámci nové konsolidace orgánů Rady od podzimu 1952 se vedle obnoveného Ripkova pověření stal chargé pro evropské a integrační záležitosti F. Hodža. Jednou ze zásadních rovin sporu uvnitř Rady (stejně tak uvnitř exilových orgánů z ostatních zemí středovýchodní Evropy) znamenal spor o přežilou koncepci „politiky osvobození“. Ta vycházela z představy, že z velkého válečného konfliktu Západ – Východ vzejde mj. znovuosvobození zemí středovýchodní Evropy. H. Ripka proti tomu rozvíjel koncept, v němž (zvláště po zkušenostech s vnitřními tenzemi v Československu a v NDR v roce 1953) stále větší role byla přiřazována vnitřním silám v zemích středovýchodní Evropy a celkově řešení „bez války“. Výsledkem byl koncept „politiky sebeosvobození“.