Reflection of the Slovak National Uprising in the Protectorate Press and the Exposition of Czech Journalists to Slovakia in Autumn 1944 Cover Image

Odraz Slovenského národního povstání v protektorátním tisku a výprava českých novinářů na Slovensko na podzim 1944
Reflection of the Slovak National Uprising in the Protectorate Press and the Exposition of Czech Journalists to Slovakia in Autumn 1944

Author(s): Jan Rychlík
Subject(s): Media studies, Communication studies, Recent History (1900 till today), WW II and following years (1940 - 1949)
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: WWII; Slovakia; Czechoslovakia; Slovak National Uprising; journalism; media; press; 1944; Germany; cenzorship;
Summary/Abstract: Odrazu psaní protektorátního tisku o událostech na Slovensku nebyla doposud věnována větší pozornost. Převládalo mínění – jistě v zásadě správné – že „zglajchšaltovaný“ český tisk nemohl přinášet žádné objektivní zprávy. Přesto si tisk té doby svou analýzu zaslouží.