Concluding history of diplomatic relations between Bratislava and Moscow until June 1941 Cover Image

Záverečné dejstvo diplomatických stykov medzi Bratislavou a Moskvou do júna 1941
Concluding history of diplomatic relations between Bratislava and Moscow until June 1941

Author(s): Dagmar Čierna-Lantayová
Subject(s): Diplomatic history, Political history, Recent History (1900 till today), WW II and following years (1940 - 1949)
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Slovakia; Czechoslovakia; Bratislava; Moscow; diplomacy; WWII;
Summary/Abstract: Minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Ferdinand Ďurčanský, po oficiálnom uznaní nového štátu zo strany Moskvy, už v novembri 1939 uvažoval o prehĺbení vzájomných stykov otvorením diplomatického zastúpenia. Politické myslenie v Bratislave očividne vítalo slovanskú veľmoc Rusko, ktorá paktom s Nemeckom znova aktívne vstúpila do medzinárodnej politiky a s germánskym partnerom si delí sféry vplyvu. Európska politická tlač „z anglického prameňa (New´s Chronicle a. i.)“, dokonca písala už o vyjednávaní Sovietov so slovenskou vládou, okrem iného aj o zriadení slobodného sovietskeho prístavu v Bratislave. Oficiálny ministerský prípis pre slovenské vyslanectvá však podobné tvrdenia dôrazne popieral. K formálnej stránke medzištátnych stykov sa uvádzalo: slovenský vyslanec Fraňo Tiso zatiaľ neodovzdal svoje poverovacie listiny v Moskve a sovietska vláda ešte nepožiadala o agrément pre svojho zástupcu v Bratislave.