Pogrom in Piešťany in 1939 Cover Image

Pogrom v Piešťanoch roku 1939
Pogrom in Piešťany in 1939

Author(s): Eduard Nižňanský
Subject(s): Recent History (1900 till today), Studies in violence and power, Interwar Period (1920 - 1939), History of Antisemitism, Inter-Ethnic Relations
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Slovakia; Czechoslovakia; inter-ethnic relations; ethnic minorities; Pogrom; 1939;
Summary/Abstract: Politika antisemitizmu na Slovensku sa spája predovšetkým s obdobím slovenského štátu. Výskum najmä po roku 1989 ukázal, že už v období autonómie Slovenska od 6. októbra 1938 do 14. marca 1939 politickí predstavitelia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS) položili základy antisemitskej politiky vrátane prvých deportácií.