About Ivan Kamenec - quite unofficially Cover Image

O Ivanovi Kamencovi – celkom neoficiálne
About Ivan Kamenec - quite unofficially

Author(s): Herta Tkadlečková
Subject(s): History, Education, Recent History (1900 till today), Higher Education
Published by: Historický ústav SAV
Summary/Abstract: Jubileum Ivana Kamenca mi poskytuje vzácnu príležitosť pripomenúť si ako sa z nenápadného študenta stal uznávaný historik, a trochu sa aj zamyslieť nad neľahkým údelom historika moderných dejín v našej spoločnosti. Poznala som ho ako poslucháča tretieho ročníka, keď navštevoval môj seminár k dejinám prvej Československej republiky. Bolo príjemné, že tam bol, lebo patril medzi tých študentov, ktorí človeku nedovolili nudiť sa. Kládol dosť náročné otázky a neraz tým mimovoľne zachraňoval diskusiu. Popri svedomitosti, ktorá bola pre neho už vtedy príznačná, mal však aj – zatiaľ ešte skromný – dar sarkazmu, čo bolo niekomu viac, inému menej príjemné, mne sa to však zdalo zábavné.