Anthropological and paleopathological analysis of skeletal remains of family members Juraj Thurz Cover Image

Antropologická a paleopatologická analýza kostrových pozostatkov príslušníkov rodiny Juraja Thurzu
Anthropological and paleopathological analysis of skeletal remains of family members Juraj Thurz

Author(s): Milan Thurzo, Radoslav Beňuš
Subject(s): Archaeology, Cultural history, Modern Age, 15th Century, 16th Century, 17th Century
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Kingdom of Hungary; Thurz family; Juraj Thurz; skeletal remains; analysis;
Summary/Abstract: V predloženom príspevku sa zaoberáme kostrovými pozostatkami príslušníkov rodiny palatína Juraja Thurzu, ktoré sa našli v krypte Oravského hradu, neboli však uložené v jednotlivých truhlách, ale poprehadzované a pomiešané v drevených debnách. Nie je presne známe, ktorí príslušníci thurzovskej rodiny tam boli pôvodne pochovaní, ani koľko ich bolo, pramene uvádzajú, že ich mohlo byť až 28, čo môže byť na neveľké rozmery krypty dosť prehnané. Kostry nám ochotne poskytli na analýzu pracovníci Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v stave, v akom boli od 70. rokov 20. storočia, keď ich predbežne hodnotil nemecký antropológ dr. Herbert Ullrich.

  • Page Range: 239-246
  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2012
  • Language: Slovak