The Thurz family and the State Archives in Bytča Cover Image

Rod Thurzovcov a Štátny archív v Bytči
The Thurz family and the State Archives in Bytča

Author(s): Jana Kurucárová
Subject(s): Cultural history, Archiving, Modern Age, Cultural Anthropology / Ethnology, Family and social welfare
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Kingdom of Hungary; Thurz family; Bytča; state archives;
Summary/Abstract: Štátny archív v Bytči je spätý s rodom Thurzovcovhneď z dvoch dôvodov: v prvom rade preto, lebo archív je umiestnený v objekte renesančného kaštieľa, ktorý dal v rokoch 1571–1574 vybudovať František Thurzo a ktorý sa neskôr stal obľúbeným sídlom palatína Juraja Thurzu. Okrem toho archív medzi viac ako 600 fondmi a zbierkami spravuje aj písomnosti Oravského komposesorátu, ktorý obsahuje dokumenty, vzťahujúce sa na rod Thurzovcov. Presnejšie – najväčšiu časť v porovnaní s inými fondmi. Je symbolické, že písomnosti, ktoré vznikali za života palatína, sú z veľkej časti dodnes uložené v priestoroch zámku.

  • Page Range: 227-238
  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2012
  • Language: Slovak