The personality of Juraj Thurz in the spectrum of authoritarian dedications Cover Image

Osobnosť Juraja Thurza v spektre autorských dedikácií
The personality of Juraj Thurz in the spectrum of authoritarian dedications

Author(s): Helena Saktorová
Subject(s): Cultural history, Culture and social structure , 15th Century, 16th Century
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Kingdom of Hungary; Thurz family; Juraj Thurz; personality; 16th century; 17th century;
Summary/Abstract: Knižnica palatína Juraja Thurza v Bytči patrila vo svojej dobe k bohatým renesančným knižným zbierkam v Uhorsku. Jej zloženie odzrkadľuje viaceré aspekty osobnosti Juraja Thurza, bola obrazom jeho zberateľských záujmov, slúžila ako zdroj vzdelávania a premietala jeho profesné aktivity v kariérnom živote. V Thurzovej knižnej zbierke, ktorú dokumentuje katalóg spísaný Thurzovým sekretárom Samuelom Hamelom v r. 1610–1611, sa nachádzala prevažne odborná literatúra a popri nej aj tlačoviny úradného charakteru, dokumentujúce jeho pôsobenie vo vysokej krajinskej hodnosti uhorského palatína.

  • Page Range: 217-226
  • Page Count: 10
  • Publication Year: 2012
  • Language: Slovak