The funerals and tombstones of Thurz Cover Image

Pohrebné miesta a náhrobné pamiatky Thurzovcov
The funerals and tombstones of Thurz

Author(s): Zuzana Ludiková, Mikó Árpád
Subject(s): Christian Theology and Religion, Customs / Folklore, Middle Ages, Modern Age, Culture and social structure , 15th Century, 16th Century, 17th Century
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Kingdom of Hungary; Thurz family; funerals; tombstones; aristocracy; tradition; middle ages; modern age;
Summary/Abstract: Najstaršie a aj najznámejšie pohrebné miesta podľa súčasníkov najvznešenejšieho uhorského rodu Thurzovcov sú vo farskom Kostole sv. Jakuba v Levoči. Okolnosť, okrem iného, podporuje názor o dlho hľadanom pôvode v spišských Betlanovciach. Nejeden hrob príslušníka rodu Thurzo označuje aj náhrobná pamiatka.

  • Page Range: 165-184
  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2012
  • Language: Slovak