Courts of Justice on the thurzian and esterházy courts Cover Image

Dvorské poriadky na thurzovskom a esterházyovskom dvore
Courts of Justice on the thurzian and esterházy courts

Author(s): Diana Duchoňová
Subject(s): Cultural history, History of Law, Modern Age, Culture and social structure , 16th Century, 17th Century
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Kingdom of Hungary; courts; Thurz family; esterházy court; thurzian court; 16th century; 17th century;
Summary/Abstract: Obdobie 16. a 17. storočia vnieslo do uhorskej spoločnosti nové impulzy v politickej, duchovnej, ale aj kultúrnej rovine. Medzi ne patrila aj sociálna disciplinizácia, ktorá spolu s centralizáciou a inštitucionalizáciou spoločenských štruktúr viedla k formovaniu absolutistického štátu. Jej duchovnými nositeľmi boli elity krajín, vďaka ktorým môžeme hovoriť o tzv. vertikálnej sociálnej disciplinizácii, ale ako je nižšie uvedené, nešlo len o jednosmerné presadzovanie záujmov zhora nadol.

  • Page Range: 145-156
  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2012
  • Language: Slovak