Levočská base of Thurzovcov Cover Image

Levočská základina Thurzovcov
Levočská base of Thurzovcov

Author(s): Tünde Katona
Subject(s): Economic history, Middle Ages, Modern Age, 15th Century, 16th Century, 17th Century
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Levoča; Thurz family; aristocracy; Kingdom of Hungary; economic activities;
Summary/Abstract: V jednom z najvýznamnejších centier nemecky hovoriaceho obyvateľstva Uhorska, v hlavnom meste Spiša – Levoči, sa počas dlhých desaťročí 16. a 17. storočia podrobne zaznamenávali výdaje a príjmy mestského hospodárenia. Vedúci funkcionári hospodársky, politicky a kultúrne vplyvného slobodného kráľovského mesta, ktoré sa už v polovici 16. storočia pokladalo za luteránske, viac ako deväť desaťročí precízne a zodpovedne viedli aj záznamy v tzv. Testamentbuch-u. Išlo o záležitosť miestneho významu, v ktorom hrali hlavnú úlohu zbožné hľadiská a rôzne zmluvne zakotvené povinnosti, a samozrejme, aj dobre chápané verejné záujmy. Tento unikátny prameň poskytuje osobitý pohľad na každodennosť ranonovovekého mesta, o fungovaní sociálnych a charitatívnych štruktúr, pričom tieto informácie majú väčší dosah než odraz vtedajšieho „dneška“. Ide o zvláštny doklad humanistickej mecenatúry, ktorý vznikol ako posledná vôľa jednej z hospodársky a politicky vysokopostavených osobností Uhorského kráľovstva, a ktorý si mestský magistrát prispôsobil svojim potrebám.

  • Page Range: 109-115
  • Page Count: 7
  • Publication Year: 2012
  • Language: Slovak