Relations of the Bishop of Olomouc Stanislav I. Thurz with Hungary Cover Image

Vzťahy olomouckého biskupa Stanislava I. Thurzu s Uhorskom
Relations of the Bishop of Olomouc Stanislav I. Thurz with Hungary

Author(s): Martin Rothkegel
Subject(s): Christian Theology and Religion, History, Cultural history, Modern Age, Culture and social structure , 16th Century
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Thurz family; Bishop of Olomouc; Stanislav I; Kingdom of Hungary; 16th century; relations;
Summary/Abstract: Dňa 1. februára 1526, necelý polrok pred bitkou pri Moháči, napísal Jakob Piso, sedmohradský humanista a vychovávateľ na budínskom dvore (zomrel 1527), list svojmu starému priateľovi z čias spoločných štúdií v Taliansku, Erazmovi Rotterdamskému. V srdečnom liste Piso opisuje rozhovor s vratislavským biskupom Jánom IV. Thurzom a jeho bratom Stanislavom, biskupom v Olomouci, ku ktorému došlo niekoľko rokov predtým, počas návštevy oboch bratov na Budínskom hrade: „Pred ôsmimi rokmi, keď som ešte býval v kráľovskom paláci, prišli ma raz obaja navštíviť, ako je zvykom medzi učencami. Na stole ležalo zopár tvojich kníh (už neviem, ktoré to boli). A kým v nich listovali a podrobnejšie si ich pozerali, odrazu sa obaja súčasne spýtali, aký názor mám na Erazma. Ich otázky boli ešte naliehavejšie, keď zistili, že som s tebou kedysi strávil veľa času. O tom som im nielen porozprával, ale ukázal som im aj list, ktorý si mi raz poslal zo Sieny do Ríma a ktorý uchovávam ako zlatý klenot. Ten obaja veľadôstojní biskupi nielenže láskali svojimi rukami, ale dokonca aj bozkami, a stále znova ho s najväčšou horlivosťou čítali. Potom už vôbec nebolo ťažké prehovoriť ich, aby sa s tebou pustili do výmeny korešpondencie, čo po nie príliš dlhom čase aj urobili – a to takým veľkorysým spôsobom, aký by som sa im nikdy neopovážil pripisovať, lebo na teba pamätali nielen listami ale aj najrozmanitejšími darmi.“

  • Page Range: 91-108
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2012
  • Language: Slovak