Economic growth of Thurz Cover Image

Hospodársky vzostup Thurzovcov
Economic growth of Thurz

Author(s): Marián Skladaný
Subject(s): Cultural history, Economic history, Culture and social structure , 15th Century, 16th Century
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: aristocracy; Thurz family; Thurzers; economic activity; wealth;
Summary/Abstract: Pod všeobecným pomenovaním „Thurzovci“ alebo „Thurzo“ si každý predstavuje niekoho iného. Pritom tých historicky významných Thurzovcov nebolo až tak veľa, ak si uvedomíme, že v porovnaní s inými aristokratickými rodmi žili Thurzovci (aspoň historicky) relatívne krátko, len niečo cez dve storočia (1430–1636). O to viac musí vyniknúť závratnosť kariéry, ktorú za dve storočia urobili. A boli práve na vrchole svojej slávy a bohatstva, keď ich postihla nepriazeň osudu, že ich rod vymrel v mužskej línii.

  • Page Range: 27-38
  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2012
  • Language: Slovak