Public expressions of Hungarian iredentism between the two world wars Cover Image

Verejné prejavy maďarského iredentizmu medzi dvomi svetovými vojnami
Public expressions of Hungarian iredentism between the two world wars

Author(s): Miklós Zeidler
Subject(s): Diplomatic history, Recent History (1900 till today), Nationalism Studies, Interwar Period (1920 - 1939)
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Slovakia; Hungary; iredentism; interwar; Treaty of Trianon;
Summary/Abstract: Trianonská mierová zmluva a jej revízia boli jednou z ústredných otázok maďarského verejného diskurzu medzi dvomi svetovými vojnami. Maďari, ktorí v roku 1896 veľkolepo oslavovali tisíc rokov svojej prítomnosti v Karpatskej kotline, oplakávali rozpad Uhorska po prvej svetovej vojne. Nesmierne rýchly priebeh dezintegrácie ešte znásoboval traumatický zážitok. Štátne zriadenie rakúsko-uhorskej monarchie sa i napriek latentným vnútorným sociálnym tlakom zdalo byť pevné a maďarská dominancia v Uhorsku, ako aj pol storočia trvajúci kontinuálny ekonomický rast vyvolávali v Maďaroch – prinajmenšom tých, ktorí sa zaujímali o verejné záležitosti – sebavedomie a hrdosť. Strata Uhorska so sebou priniesla bolesť, pocity bezmocnosti, poníženia a nostalgie. K týmto náladám sa čoskoro pridružila túžba po odplate, ktorá prenikla do maďarského politického, ekonomického a spoločenského diskurzu medzivojnového obdobia. Verejné prejavy boli plné iredentistických hesiel a maďarská zahraničná politika si vytýčila za cieľ územnú revíziu – podľa možnosti čo najúplnejšiu reintegráciu stratených území Uhorska. V tejto štúdii sa budem venovať skúmaniu niekoľkých dôležitých prejavov maďarského iredentizmu v medzivojnovom období.

  • Page Range: 205-232
  • Page Count: 28
  • Publication Year: 2013
  • Language: Slovak