The end of the eighties following the events of 1968 Cover Image

Koniec osemdesiatych rokov v nadväznosti na udalosti roku 1968
The end of the eighties following the events of 1968

Author(s): Jozef Žatkuliak
Subject(s): Media studies, Communication studies, Social history, Recent History (1900 till today), Post-War period (1950 - 1989)
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Slovakia; Czechoslovakia; 80s; 60s; events; social reform; 1968; 1989;
Summary/Abstract: Hľadanie súvislostí medzi spoločenským prevratom (revolúciou) novembra 1989 a spoločenskými reformami roku 1968 nastoľuje toľko problémov a úvah, že si dovolím, aspoň v skratke, upozorniť len na niektoré. Možno si poviete, veď prvý už smeroval k demokracii či k novému spoločenskému systému, tie druhé sa odohrávali akosi len v rámci vtedajšieho socialistického systému. Obe sa však stali dominantnými medzníkmi slovenskej a českej spoločnosti druhej polovice 20. storočia a mali svoju vnútornú občiansku kontinuitu.

  • Page Range: 164-181
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2008
  • Language: Slovak