Black days of a documentary film Cover Image

Čierne dni filmového dokumentu
Black days of a documentary film

Author(s): Milan Černák
Subject(s): Recent History (1900 till today), Post-War period (1950 - 1989), Film / Cinema / Cinematography
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Slovakia; Czechoslovakia; documentary film; 60s; filmmakers; censorship;
Summary/Abstract: Moje spomienky na rok 1968 sa vždy začínajú a potom aj končia pri fi lmovej reportáži o invázii okupačných vojsk Čierne dni. Tak ako aj ten „čierny“ august evokuje v našich spomienkach celé obdobie, ktoré nazývame Pražskou jarou, odmäkom. Hoci, optimistický priebeh jari roku 1968 a jej tragický augustový koniec boli len vyvrcholením vývoja dlhšieho obdobia, takmer celej dekády šesťdesiatych rokov minulého storočia.

  • Page Range: 155-157
  • Page Count: 3
  • Publication Year: 2008
  • Language: Slovak