"Proti zdvihnutým hlavniam." Answers to what stands in front of the commemorative plaque at Bratislava City Hall Cover Image

„Proti zdvihnutým hlavniam.“ Odpovede tým, čo stoja pred pamätnou tabuľou na bratislavskom magistráte
"Proti zdvihnutým hlavniam." Answers to what stands in front of the commemorative plaque at Bratislava City Hall

Author(s): Štefan Horský
Subject(s): Media studies, Communication studies, Recent History (1900 till today), Post-War period (1950 - 1989), History of Communism
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Slovakia; Czechoslovakia; journalism; media development; radio; tv; 60s; political regime;
Summary/Abstract: Som rád, že naše stretnutie zastrešuje titul, ktorý mu právom patrí, „Novinári v roku 1968 – predznamenanie roka 1989.“ Mierim teraz na hlasy, ktoré dôvodili, že rok 1968 patril „snílkom“ – akoby sa etapy v živote človeka aj krajiny dali preskakovať.

  • Page Range: 144-152
  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2008
  • Language: Slovak