Reportage in Smene and her legendary reporters Cover Image

Reportáž v Smene a jej legendárni reportéri
Reportage in Smene and her legendary reporters

Author(s): Slavo Kalný
Subject(s): Media studies, Communication studies, Recent History (1900 till today), Post-War period (1950 - 1989), History of Communism
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Slovakia; Czechoslovakia; Smene; journalism; reporters; Gavril Gryzlov;
Summary/Abstract: Takto dva mesiace, 9. septembra sme boli pri pamätníku Gavrila Gryzlova na lazoch. Gryzlov je vari jediným novinárom – reportérom, ktorému postavili pamätnú dosku lazníci. Bez erárnej koruny. Po prepustení zo Smeny jediný odmietol nastúpiť na subalterné miesto, lebo veril Husákovi. Ten mu povedal, aby vydržal, že to dlho nepotrvá. Vydržal tam až do svojej smrti roku 1978.

  • Page Range: 140-143
  • Page Count: 4
  • Publication Year: 2008
  • Language: Slovak