Why was, according to StB, year '68 worse than fascism Cover Image

Prečo bol podľa ŠtB rok ´68 horší ako fašizmus
Why was, according to StB, year '68 worse than fascism

Author(s): Martin Hric
Subject(s): Political history, Recent History (1900 till today), Post-War period (1950 - 1989), History of Communism
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Slovakia; Czechoslovakia; StB; central committee; security; 1968; journalism;
Summary/Abstract: Dovoľte, aby som začal trochu osobne, zdôvodním prečo. Vo februári 1967 nás s Tiborom Michalom lanárili z Večerníka do Pravdy. Bolo to kvôli novému novinárskemu žánru, po rokoch bol v rozhlase pokrstený ako fíčr. Uviedli sme Luidžimu Jazcovi dôvody za prestup. Širší čitateľský dosah a jednak sa začínal politický odmäk. V Pravde už zas boli novinári, s ktorými sa dalo ísť na hrušky, Jaczovi sme ich vymenovali. Argumentom proti bola partia, ktorá by sa nášmu príchodu nepotešila. Aj tých sme vymenovali. Ale predovšetkým, z Pravdy každého schopného novinára do troch rokov vyhodili, viď Mensatoris, Jonák, Olšinský, Droppa a ďalší. „Máte to úplne presne zmapované,“ povedal nám Jacz. Nakoniec sme sa dohodli na teste. Ak nám uverejnia Vyšmyknuté paragrafy, prestúpime. Na celej novinovej strane sme rozobrali stále platné zákony, ktoré boli vyslovene nespravodlivé, neľudské. Navrhli sme ich zmeniť. Článok vyšiel. Bolo to od Pravdy na tie časy dosť gurážne, do pádu Novotného ešte ostávalo osem mesiacov. Spomínam to preto, že oba naše diskrétne menoslovy do písmenka prevzal začiatkom normalizácie ÚV KSS a previerková komisia. Prvý zoznam z konzervatívcov prekrstili na zdravé jadro, druhý zoznam z progresivistov na pravicových oportunistov.

  • Page Range: 136-139
  • Page Count: 4
  • Publication Year: 2008
  • Language: Slovak