Newspaper in the Sixties Cover Image

Novinoveda v šesťdesiatych rokoch
Newspaper in the Sixties

Author(s): Juraj Charvát
Subject(s): Media studies, Communication studies, Recent History (1900 till today), Post-War period (1950 - 1989), History of Communism
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Slovakia; Czechoslovakia; journalism; newspapers; 60s; publishing development;
Summary/Abstract: Čítal som, že k najväčšiemu tvorivému vzopätiu českej a slovenskej inteligencie, k najväčšiemu vzopätiu iniciatívy širokých vrstiev obyvateľstva došlo v 20. storočí v dvoch etapách: po vymanení sa zo zväzku Rakúsko-uhorskej monarchie, t. j. za prvej Československej republiky a potom v 60. rokoch, t. j. v etape, ktorá nasledovala po období najväčšieho spoločenského úpadku v časoch vrcholiaceho stalinizmu.

  • Page Range: 131-135
  • Page Count: 5
  • Publication Year: 2008
  • Language: Slovak