Abolition of censorship in 1968 Cover Image

Zrušenie cenzúry roku 1968
Abolition of censorship in 1968

Author(s): Eduard Chmelár
Subject(s): Media studies, Communication studies, Recent History (1900 till today), Post-War period (1950 - 1989), History of Communism
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Slovakia; Czechoslovakia; journalism; censorship; democratization; 60s; 1968;;
Summary/Abstract: Verejnosť si nie vždy dostatočne uvedomuje, že nastolenie slobody tlače bolo jediným právne zakotveným výdobytkom demokratizačného procesu roku 1968. Malo absolútne zásadný význam pre jeho vznik, priebeh, ale aj tragické dôsledky. Z týchto dôvodov je potrebné, aby som svoje vystúpenie začal objasnením podstaty komunistickej cenzúry a ťažkostí pri jej prekonávaní.

  • Page Range: 78-94
  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2008
  • Language: Slovak