1968 - Event Chronology Cover Image

1968 – chronológia udalostí
1968 - Event Chronology

Author(s): Miroslav Londák, Elena Londáková, Slavomír Michálek, Jan Pešek, Pavol Petruf, Stanislav Sikora
Subject(s): History, Political history, Recent History (1900 till today), Post-War period (1950 - 1989), History of Communism
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: 1968 - Event Chronology;
Summary/Abstract: V Prahe sa konalo zasadanie ÚV KSČ, na ktorom vyvrcholili rozpory medzi reformným a konzervatívnym krídlom vo vedení strany. Vedúci predstaviteľ konzervatívneho krídla, prvý tajomník ÚV KSČ A. Novotný odstúpil a na jeho miesto zvolili (5. januára) na návrh J. Lenárta slovenského reformného komunistického politika, dovtedajšieho prvého tajomníka ÚV KSS A. Dubčeka. Tejto „výmene stráží“ na čele KSČ predchádzali dve dôležité udalosti. Prvou z nich bol telefonický rozhovor, ktorý mal prvý tajomník ÚV KSČ a prezident ČSSR A. Novotný s generálnym tajomníkom ÚV KSSZ L. Brežnevom dňa 7. decembra 1967. Počas tohto rozhovoru Novotný požiadal Brežneva o návštevu Prahy. Cieľom pozvania bolo získať Brežnevovu podporu na pripravovanom plenárnom zasadaní ÚV KSČ, ktoré malo rozhodnúť o výsledku dlhšie trvajúceho zápasu vo vedení KSČ a o personálnych zmenách v niektorých najvyšších straníckych funkciách.

  • Page Range: 43-246
  • Page Count: 204
  • Publication Year: 2008
  • Language: Slovak