Conclusion Cover Image

Záver
Conclusion

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): History, Cultural history, Essay|Book Review |Scientific Life, Recent History (1900 till today), 19th Century, Identity of Collectives
Published by: Historický ústav SAV
Summary/Abstract: V prvej časti kolektívnej monografie sa autori zamerali na tradične chápanú problematiku života a diela Ľudovíta Štúra. Všímajú si ho ako pedagóga, mysliteľa, kodifikátora spisovného jazyka, vedúcu osobnosť slovenského národného hnutia od 40. rokov 19. storočia a sústreďujú sa i na jeho aktivity na pôde evanjelickej cirkvi. Rezumujú staršie a prinášajú nové poznatky o jeho rodinnom zázemí, politickom myslení, názoroch na Slovanstvo, o reflexii jeho osobnosti historikmi, či v dobových lexikónoch.

  • Page Range: 335-338
  • Page Count: 4
  • Publication Year: 2015
  • Language: Slovak