The figure of Ľudovít Štúr and its portrayal on the means of payment: iconographic and ideological aspects Cover Image

Ľudovít Štúr a odraz na peniazoch: ikonografické a historické aspekty
The figure of Ľudovít Štúr and its portrayal on the means of payment: iconographic and ideological aspects

Author(s): Zbyšek Šustek
Subject(s): Cultural history, Economic history, Recent History (1900 till today), 19th Century, Identity of Collectives
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Ľudovít Štúr;
Summary/Abstract: Ľudovít Štúr prepožičal svoje meno mnohým uliciam, verejným priestranstvám i niektorým inštitúciám. Význam jeho osobnosti pripomínajú domácej i zahraničnej verejnosti početné výtvarné artefakty. Okrem obrazov, sôch, pamätných tabúľ, medailí a odznakov sú to aj kovové a papierové platidlá. Zobrazenie portrétu Ľ. Štúra na platidlách bolo neraz predmetom zložitých rozhodovaní. Jeho portréty na peniazoch však nie sú jediným spôsobom, ako jeho odkaz platidlá reflektujú. Cieľom tohto príspevku je opis, porovnanie a zhodnotenie týchto skutočností, ako aj ich zasadenie do širších historických súvislostí a do všeobecného rámca symboliky a ikonografie peňažných znakov.

  • Page Range: 316-334
  • Page Count: 19
  • Publication Year: 2015
  • Language: Slovak