Presentation of Ľudovít Štúr through the first permanent exhibition in Ľudovít Štúr Museum in Modra Cover Image

Prezentácia Ľudovíta Štúra prostredníctvom prvej stálej expozície Múzea Ľudovíta Štúra v Modre
Presentation of Ľudovít Štúr through the first permanent exhibition in Ľudovít Štúr Museum in Modra

Author(s): Beáta Mihalkovičová
Subject(s): Museology & Heritage Studies, 19th Century, Identity of Collectives
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Museum in Modra; Ľudovít Štúr;
Summary/Abstract: Založenie Múzea Ľudovíta Štúra bolo vyústením dvoch samostatných a v istých obdobiach takmer protichodných tendencií, ktoré vznikli v rôznom čase na rôznych miestach a sledovali rôzne ciele: vybudovania mestského múzea v Modre a špecializovanej inštitúcie zameranej na prezentáciu života a diela samotného Ľudovíta Štúra.

  • Page Range: 244-261
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2015
  • Language: Slovak