Ľudovít Štúr and Štúr´s followers in a museum presentation and local memory Cover Image

Ľudovít Štúr a š(Š)túrovci v múzejnej prezentácii a lokálnej pamäti
Ľudovít Štúr and Štúr´s followers in a museum presentation and local memory

Author(s): Ľuboš Kačírek
Subject(s): History, Cultural history, Museology & Heritage Studies, 19th Century, Identity of Collectives
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Ľudovít Štúr; musem;
Summary/Abstract: V historickej pamäti Slovákov sa konštituovalo viacero lokalít a objektov, ktoré sa stali miestom pripomínania Ľudovíta Štúra predovšetkým z hľadiska jeho prínosu pre národné hnutie. V prvom rade išlo o Štúrov hrob na modranskom cintoríne, pričom sa v priebehu dlhodobého vývoja množina pamätných objektov a miest postupne rozširovala. V súčasnosti medzi ne patria nielen rodný dom, či dom, v ktorom Ľ. Štúr zomrel, ale napríklad aj Devínsky hrad, miesto jedného z prvých kolektívnych vystúpení štúrovskej generácie. Niektoré miesta a objekty sa miestom kolektívneho spomí- nania na Štúra (štúrovcov, či dokonca Štúrovcov) stali pomerne neskoro. Napríklad o budove, v ktorej sídlila redakcia Slovenských národných novín a zároveň v nej býval Ľ. Štúr, sa laická verejnosť dozvedela až v roku 1959 vďaka historičke Márii Vyvíjalovej.547 Hoci sa návrhy na umiestnenie pamätnej tabule na mieste, na ktorom pôvodne stál dom s bytom Ľ. Štúra objavili už v spomínanom období, podarilo sa to až v roku 2005. Pritom treba dodať, že pôvodný historický objekt už dnes neexistuje.

  • Page Range: 223-243
  • Page Count: 21
  • Publication Year: 2015
  • Language: Slovak