Subject, memory and identity in literary portrayals of Ľudovít Štúr Cover Image

Subjekt, pamäť a identita v literárnych portrétoch Ľudovíta Štúra
Subject, memory and identity in literary portrayals of Ľudovít Štúr

Author(s): Jana Pácalová
Subject(s): Cultural history, Studies of Literature, 19th Century, Identity of Collectives
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Ľudovít Štúr; literary portrayals;
Summary/Abstract: Prvým rozsiahlym životopisným portrétom Ľudovíta Štúra je biografia od Jozefa Miloslava Hurbana, ktorá vychádzala na pokračovanie v prvej polovici 80. rokov 19. storočia v Slovenských pohľadoch v redakcii autorovho syna Svetozára. Predstavuje vôbec najznámejší biografický text venovaný Štúrovi napísaný v 19. storočí, ktorý sa stal základným materiálovým prameňom pre poznanie Štúrovho života do roku 1848. Tu sa Hurbanov obraz končí. Hoci autor nespracoval Štúrovu životnú cestu od narodenia po smrť, ako je typické pre modelovú biografiu, považuje sa jeho text za „najkomplexnejší pohľad na životné osudy a mnohorozmernú činnosť tejto osobnosti v slovenských národných dejinách, o ktorý sa opierali všetci nasledujúci spracovatelia Štúrovej biografie“. Skutočnosť, že ide o nedokončený životopis (Ján Vladimír Ormis správne upozorňuje na to, že dielo je fakticky kombináciou Štúrovho životopisu a Hurbanovej autobiografie),330 sa nie vždy uvádza.

  • Page Range: 135-159
  • Page Count: 25
  • Publication Year: 2015
  • Language: Slovak