Representation of the figure of Ľudovít Štúr in Hungarian historiography at the end of the 19th century and in the first half of the 20th century (with regard to the works of Lajos Steier Cover Image

Reprezentácie osobnosti Ľudovíta Štúra v maďarskej historiografii na konci 19. a v prvej polovici 20. storočia (so zreteľom na práce Lajosa Steiera)
Representation of the figure of Ľudovít Štúr in Hungarian historiography at the end of the 19th century and in the first half of the 20th century (with regard to the works of Lajos Steier

Author(s): Alica Kurhajcová
Subject(s): Recent History (1900 till today), Nationalism Studies, 19th Century, Identity of Collectives
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Ľudovít Štúr; Hungarian historiography; 19th century;
Summary/Abstract: Výskum reflexie osobnosti Ľudovíta Štúra v maďarských historických prácach, vydaných na konci 19. a v prvej polovici 20. storočia, umožňuje vytýčiť si hneď v úvode niekoľko problematických otázok. Primárne sa pýtame na záujem o osobu Ľ. Štúra v maďarskej historiografii, následne na jej interpretácie na stránkach reprezentatívnych maďarských syntéz a lexikónov, a napokon na premenu reprezentácií tohto významného ideológa slovenskej národnej identity v monografiách historika Lajosa Steiera k slovenskej otázke a revolúcii 1848/1849.

  • Page Range: 115-134
  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2015
  • Language: Slovak