Slavs and Integration of Slavs in Ľudovít Štúr views Cover Image

Slovania a slovanská integrácia pohľadom Ľudovíta Štúra
Slavs and Integration of Slavs in Ľudovít Štúr views

Author(s): Marcela Bednárová
Subject(s): Social history, 19th Century, Identity of Collectives
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Ľudovít Štúr; Integration of Slavs;
Summary/Abstract: Na začiatku 19. storočia boli názory stredoeurópskych intelektuálov ovplyvnené predstavami národa ako kompaktnej spoločnosti s jedinečnou identitou, ktoré vzišli najmä z nemeckého prostredia. Za kráľovnú vied začala byť považovaná história, najmä národné dejepisectvo, ktoré zdokonaľovalo svoje vedecké metódy a nachádzalo čoraz väčší okruh záujemcov. Pokusy o definovanie národnej identity prichádzali spolu s ďalšími pokrokovými trendami zo Západu, a rýchlo sa uchytili aj vo vedomí príslušníkov stredoeurópskych kultúrnych elít. Tieto vplyvy motivovali Nemcov a Slovanov k iniciovaniu národného, emancipačného a zjednocovacieho pohybu.

  • Page Range: 69-85
  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2015
  • Language: Slovak