Introduction Cover Image

Úvod
Introduction

Author(s): Peter Macho, Daniela Kodajová
Subject(s): 19th Century, Editorial
Published by: Historický ústav SAV
Summary/Abstract: Slovenská spoločnosť si v roku 2015 pripomína 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra, ktorý patrí k najvýznamnejším osobnostiam novodobých slovenských dejín. Laická verejnosť ho väčšinou vníma ako kodifikátora spisovného slovenského jazyka, treba však povedať, že diapazón jeho aktivít sa neobmedzoval len na pole jazykovedy, ale naopak, Štúr ovplyvnil mnohé sféry verejného života, v istom zmysle práve on (spolu)vytváral základy moderného Slovenska.

  • Page Range: 9-13
  • Page Count: 5
  • Publication Year: 2015
  • Language: Slovak