Formation of Independent Macedonia and its Development in 1992 – 2001 Cover Image

Vznik samostatné Makedonie a její vývoj v letech 1992 – 2001
Formation of Independent Macedonia and its Development in 1992 – 2001

Author(s): Jan Rychlík
Subject(s): History, Political history, Transformation Period (1990 - 2010)
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Formation of Independent Macedonia;
Summary/Abstract: Od roku 1944 se Vardarská Makedonie vyvíjela v rámci Socialistické federativní republiky Jugoslávie (SFRJ), v jejímž rámci tvořila Svazovou socialistickou republiku Makedonii, jednu ze svazových republik. V rámci federativní Jugoslávie se po druhé světové válce slovanské pravoslavné obyvatelstvo Makedonie poměrně rychle dotvořilo v samostatný a svébytný národ odlišný jak od Srbů, tak i od Bulharů. Existence makedonského státu v rámci SFRJ umožnila Makedoncům nebývalý kulturní rozvoj. Nová generace Makedonců již neřešila otázku své národní identity: ta se stala v důsledku existence makedonského spisovného jazyka a makedonských škol zcela samozřejmou a nezvratnou. Avšak právě skutečnost, že za necelé půlstoletí se Makedonci etablovali jako svébytný národ, jehož kulturní požadavky byly v rámci SFRJ plně saturovány, vyvolala počátkem 90. let 20. století hnutí za nezávislost, která byla chápána jako logické završení národně-emancipačního procesu.

  • Page Range: 413-435
  • Page Count: 23
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak