Premature Unification of Syria and Egypt Cover Image

Unáhlené zjednotenie Sýrie a Egypta
Premature Unification of Syria and Egypt

Author(s): Karol Sorby
Subject(s): Diplomatic history, Political history, Recent History (1900 till today), Post-War period (1950 - 1989)
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Syria; Egypt; Unification;
Summary/Abstract: Po roku 1955 politická tvárnosť v Sýrii prešla radikálnou zmenou, ale stále zostá- vala v znamení zápasu medzi pravicou a ľavicou. Napriek rozličným obvineniam a indíciám o rozsiahlom sprisahaní proti štátu sýrske politické kruhy boli naďalej veľmi nejednotné zoči-voči údajnému nebezpečenstvu. Mocenská rovnováha sa však presunula v prospech revolučných skupín zložených z nezávislých, bac tistov a komunistov a táto „neutralistická ľavica prevzala politickú iniciatívu“. V očiach arabských nacionalistov suezská vojna zbúrala mýtus sovietskej hrozby pre regionálnu bezpečnosť. Boli presvedčení, že zdôrazňovanie nebezpečenstva medzinárodného komunizmu v Eisenhowerovej doktríne nie je namieste. Pre nich boli hlavnými nepriateľmi Veľká Británia, Francúzsko a Izrael. V tomto zmysle doktrína nebrala do úvahy arabské potreby, ašpirácie a obavy; bola vágna a netýkala sa naliehavých problémov regiónu, akými bol hospodársky rozvoj, politická nezávislosť a palestínska otázka. Posledná z nich sa stala univerzálnym problé- mom zasahujúcim do každého politického vzťahu.

  • Page Range: 401-412
  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak