Displacement of Jews from Bratislava in the Autumn of 1941 Cover Image

Dislokácie Židov z Bratislavy na jeseň 1941
Displacement of Jews from Bratislava in the Autumn of 1941

Author(s): Katarína Mešková Hradská
Subject(s): History, Jewish studies, Studies in violence and power, WW II and following years (1940 - 1949), Migration Studies
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Autumn of 1941; Bratislava; Displacement of Jews;
Summary/Abstract: Predseda Ústredného hospodárskeho úradu (ÚHÚ) Augustín Morávek vydal v Úradných novinách 4. októbra 1941 vyhlášku o povinnosti Židov vysťahovať sa z Bratislavy2 a o ich nasťahovaní sa do obcí (miest), ktoré budú uvedené v dislokačných opatreniach Ústredne Židov (ÚŽ) alebo iných príslušných úradov. Sťahovacia povinnosť sa predbežne netýkala štátnych a verejných zamestnancov – Židov, pokiaľ boli v aktívnej službe, ich manželov (manželky) a ich detí, ktoré žili v spoločnej domácnosti s nimi. Výnimky sa vzťahovali aj na osoby poberajúce štátne a verejné výslužné platy, ako aj na židovských partnerov Nežidov, pokiaľ sa dalo dokázať, že v skutočnosti spolu žijú. Od povinnosti vysťahovať sa boli oslobodení aj majitelia hospodárskych podnikov, členovia verejných obchodných a komoditných spoločností a ich rodinní príslušníci. Osoby podliehajúce vysťahovaniu sa museli do ôsmych dní od uverejnenia vyhlášky prihlásiť na ÚŽ, ktorú ÚHÚ poveril dislokácie organizovať.3 Povereníkom ÚHÚ pre dislokácie sa stal Anton Ladvenica, ktorý celú akciu sledoval a aj usmerňoval na základe správ, ktoré získaval z ÚŽ.

  • Page Range: 315-324
  • Page Count: 10
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak