Sicherheitsdienst and the Slovak Secession 1938/39 Cover Image

Sicherheitsdienst a slovenská secesia 1938/1939
Sicherheitsdienst and the Slovak Secession 1938/39

Author(s): Michal Schvarc
Subject(s): History, Political history, Interwar Period (1920 - 1939)
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Slovak Secession 1938/39;
Summary/Abstract: Niekedy v priebehu roku 1940 pripravilo ministerstvo zahraničných vecí v Bratislave zoznam „osôb, ktoré sa pri osamostatnení Slovenska mimoriadne vyznamenali“. 2 Na dokumente by nebývalo nič mimoriadne, keby z 36 uvedených funkcionárov prvej, druhej, a tretej garnitúry nacionálno-socialistického režimu nepatrilo až 26 (!) ku kádrom Bezpečnostnej služby (Sicherheitsdienst – SD) a Bezpečnostnej polície (Sicherheitspolizei – Sipo), vedenými mimoriadne ambicióznym Reinhardom Heydrichom. Skutočnosť, že na zozname kandidátov na najvyššie vyznamenania ľudáckej Slovenskej republiky sa ocitlo až toľko príslušníkov bezpečnostných zložiek, len dokumentuje, aká dôležitá úloha im pripadla v procese likvidácie pomníchovského Česko-Slovenska. Do popredia vystupuje najmä činnosť SD, ktorá je predmetom mojej nasledovnej analýzy.

  • Page Range: 287-302
  • Page Count: 16
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak