Life in Slovakia in the Inter-War Time and Space – Symbiosis of Anarchism and Modernism Cover Image

Život na Slovensku v medzivojnovom čase a priestore – symbióza archaizmu a modernosti
Life in Slovakia in the Inter-War Time and Space – Symbiosis of Anarchism and Modernism

Author(s): Vlasta Jaksicsová
Subject(s): History, Interwar Period (1920 - 1939)
Published by: Historický ústav SAV
Summary/Abstract: Pojem modernej civilizácie sa všeobecne spája predovšetkým s mestským prostredím, lebo v meste boli civilizačné zmeny najviac očividné. Faktom však je, že zmeny spojené s modernou industriálnou spoločnosťou (komunikačné siete, elektrifikácia, telegraf) prirodzene začali meniť aj vidiek a územie mimo mesta. Modernizácia tak postupne priniesla najmä zmenšovanie tradičných rozdielov medzi mestom a dedinou, pričom iniciátorom zmien a impulzov zo sveta bolo predovšetkým mesto.

  • Page Range: 111-124
  • Page Count: 14
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak