Valerián the Gracious Cover Image

Valerián Dobrotivý
Valerián the Gracious

Author(s): Dušan Čaplovič
Subject(s): History, Transformation Period (1990 - 2010)
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Valerián the Gracious;
Summary/Abstract: Bol som krstným otcom tohto oslovenia PhDr. Valeriána Bystrického, DrSc., osobnosti slovenskej histórie a vedy, ešte v časoch, keď sme spolu pôsobili v Predsedníctve Slovenskej akadémie vied (SAV) a na oddelení vied o spoločnosti, človeku, dejinách a kultúre v rokoch 1992 – 1998. Myslím si, že bolo a stále je výstižné, lebo charakterizuje jeho výraznú povahovú črtu. Tak som ho poznal v toku ponovembrového času. Neviem, či mi dá za pravdu jeho manželka i deti, ale ja na svojom hodnotení jeho osobnosti i krokov, podstúpených pri nie vždy jednoduchom rozhodovaní, trvám a priklincujem ho aj dnes.

  • Page Range: 17-19
  • Page Count: 3
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak