TURKISH JOURNEY AND FUTUHAT UNDERSTANDING AND YELLOW SALT GAZİ Cover Image
  • Price 1.00 €

TÜRK CİHAT VE FÜTUHAT ANLAYIŞI VE SARI SALTUK GAZİ
TURKISH JOURNEY AND FUTUHAT UNDERSTANDING AND YELLOW SALT GAZİ

Author(s): Kemal Gurulkan
Subject(s): Islam studies
Published by: Naučnoistraživački institut »Ibn Sina«
Summary/Abstract: U ovom radu se razmatra poimanje duha futuhata (osvajanja) kod Turaka,zajedno sa razumijevanjem pojma džihada u islamu, njihovog ispoljavanja kod Seldžuka i Osmanlija, a osobito se analizira opći karakter osvajanja na Balkanu i aktivnosti koje se poduzimaju da bi se osvojene zemlje odomaćile.Posebno se stavlja akcent na funkcije pripadnika tesavvufa koji su senazivali kolonizatorskim turskim dervišima i na pokret Sari Saltuka.

  • Page Range: 213-230
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2011
  • Language: Turkish