THE SYMBOLS AND MEANINGS OF MUSIC Cover Image
  • Price 1.00 €

MEVLEVI AYÎNLERİNDEKİ MÜZİK TAHLİLLERİ SEMBOLLERİ VE ANLAMALARI
THE SYMBOLS AND MEANINGS OF MUSIC

Author(s): Ahmed Erdoğdular
Subject(s): Music, Sociology of Culture
Published by: Naučnoistraživački institut »Ibn Sina«
Keywords: Mevlevi Ayini; Sema; Müzik; Niyazi Sayın; Meşk;
Summary/Abstract: U posljednje vrijeme sa povećanjem interesa za mevlevizam raste i interes za mevlevijskom muzikom, a samim tim i za klasičnom turskom muzikom. Sa zatvaranjem tekija koje su bile jedino mjesto za učenje o toj kulturii muzici, sve se završava na sistemu pisanih notnih zapisa. Zahvaljujući onim koji danas nastavljaju da rade na tom sistemu pisanih notnih zapisa može se bolje shvatiti duhovna dimenzija turske klasične i tesavufske muzikekoja čini jedinstvo sa mevlevijskim obredima.

  • Page Range: 123-128
  • Page Count: 6
  • Publication Year: 2011
  • Language: Turkish