Through the PRL: Collaboration, Cooperation and Organic Work Ethos in the PRL Era in Poznań (and Wielkopolska) Cover Image

Poprzez the PRL: współpraca, współdziałanie i etos pracy organicznej w epoce PRL w Poznaniu (i Wielkopolsce)
Through the PRL: Collaboration, Cooperation and Organic Work Ethos in the PRL Era in Poznań (and Wielkopolska)

Author(s): Anna Topolska
Subject(s): History, Social Sciences
Published by: Stowarzyszenie Czasu Kultury
Keywords: organic work;Poznań;PRL;

  • Page Range: 68-85
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish