Education of socially maladjusted persons in elementary school Cover Image
  • Price 3.00 €

Kształcenie osób niedostosowanych społecznie w szkole powszechnej
Education of socially maladjusted persons in elementary school

Author(s): Maciej Bernasiewicz
Subject(s): Education
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

  • Page Range: 52-63
  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2016
  • Language: Polish