“Knowledge as the only force that actually operates and transforms human life” – knowledge, abilities and competency of the Poles in view of the requirements of modern times – based on the results of the Programme for the International Assessment of Cover Image
  • Price 3.00 €

„Wiedza, jako jedyna siła, która rzeczywiście działa i zmienia ludzkie życie” – wiedza, umiejętności i kompetencje Polaków wobec wymagań współczesności – na podstawie wyników Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych
“Knowledge as the only force that actually operates and transforms human life” – knowledge, abilities and competency of the Poles in view of the requirements of modern times – based on the results of the Programme for the International Assessment of

Author(s): Agata Rzymełka‑Frąckiewicz
Subject(s): Anthropology, Social Sciences, Education, Communication studies
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

  • Page Range: 35-51
  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2016
  • Language: Polish