Structure of the State Administration Authorities Acting in International and European Affairs in 2009 Cover Image

Štruktúra orgánov štátnej správy pôsobiacich v oblasti medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí v roku 2009
Structure of the State Administration Authorities Acting in International and European Affairs in 2009

Author(s): Martin Firák
Subject(s): Politics, Public Administration, Government/Political systems, International relations/trade
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2009; foreign policy; state administration; authorities; structure; International Affairs; European affairs;

  • Page Range: 208-215
  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2010
  • Language: Slovak