Ten years in the Euro-Atlantic area: a picture of public opinion Cover Image

Desať rokov v euroatlantickom priestore: obraz verejnej mienky
Ten years in the Euro-Atlantic area: a picture of public opinion

Author(s): Oľga Gyárfášová
Subject(s): Politics, International relations/trade, Security and defense, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2014; foreign policy; Euro-Atlantic area; EU; NATO; 10 years; public opinion;
Summary/Abstract: Rok 2014 bol bohatý na okrúhle výročia historických míľnikov novodobého Slovenska. Z tých najnedávnejších najviac rezonovala desaťročnica členstva v Európskej únii a NATO. Hoci výročie vstupu do Severoatlantickej aliancie v miere oslavnosti zaostávalo za okázalým pripomínaním vstupu do EÚ, nie je pre medzinárodné postavenie Slovenska menej dôležité. A teda tak, ako sme na prelome milénií jedným dychom vyslovovali túžbu po euroatlantickej integrácii, môžeme jedným dychom hodnotiť aj uplynulú dekádu. Môj pohľad sa sústredí na názory verejnosti, čiže bež- ných ľudí, nie expertov ani politikov, nepôjde mi o politické rozhodnutia ani európske či bezpečnostné politiky vládnych reprezentácií. Relevantnosť perspektívy „bežných ľudí“ môže byť spochybnená ich nedostatočnou informovanosťou, neschopnos- ťou vidieť veci v širších a dlhodobejších súvislostiach, sústredenosťou na domáce, „chlebové“ témy. Rozhodne to však na význame „vox populi“ neuberá. Nie je síce „hlasom Božím“, ale treba mu načúvať. Navyše, čím je dnešný svet globalizovanejší, prepojenejší, tým viac platí jeho dôležitosť aj pre oblasť medzinárodných vzťahov. Niekdajšia deliaca čiara medzi domácim dianím a tým, čo sa deje „za našimi humnami“, už zďaleka neplatí.

  • Page Range: 141-153
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2015
  • Language: Slovak