Evaluation of security and defense policy of the Slovak Republic 2014 Cover Image

Hodnotenie bezpečnostnej a obrannej politiky Slovenskej republiky za rok 2014
Evaluation of security and defense policy of the Slovak Republic 2014

Author(s): Róbert Ondrejcsák
Subject(s): Politics, International relations/trade, Security and defense, Military policy
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2014; foreign policy; security; defense; Russia; Ukraine; war; NATO; Crimea annexation; Ministry of Defense; modernization;
Summary/Abstract: Rok 2014 znamenal renesanciu diskusií o bezpečnostnej politike na Slovensku, či už v odbornej komunite, v rámci politickej elity alebo verejnosti. Viac ako kedykoľvek od skončenia studenej vojny boli zahraničná a bezpečnostná politika prepojené a determinované udalosťami v našom bezprostrednom susedstve, t. j. vojenským konfliktom na Ukrajine. Ukrajinsko-ruskú vojnu môžeme brať ako referenčný bod pri hodnotení stanovísk a postojov Slovenska v oblasti bezpečnostnej politiky. Cieľom tejto kapitoly nie je hodnotenie slovensko-ukrajinských či slovensko-ruských vzťahov, prípadne konkrétnych stanovísk, ale budem ich používať ako determinujúci faktor, ktorý zásadne ovplyvňoval pozície Slovenska v rámci NATO a EÚ, v rámci bezpečnostnej dimenzie V4, ako aj vnútropolitickú debatu o zahraničnej a bezpečnostnej politike.

  • Page Range: 57-67
  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2015
  • Language: Slovak