Structure of the state administration authorities acting in international and European affairs in 2015 Cover Image

Štruktúra orgánov štátnej správy pôsobiacich v oblasti medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí v roku 2015
Structure of the state administration authorities acting in international and European affairs in 2015

Author(s): Patrik Kováč
Subject(s): Politics, Public Administration, Government/Political systems, International relations/trade
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2015; state administration; authorities; structure; International Affairs; European affairs;

  • Page Range: 149-156
  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak