“Niki botanik dojde iz Nimačke”. Bavarian botanist Otto Sendtner and his stay in Travnik in 1847 Cover Image
  • Price 4.50 €

“Niki botanik dojde iz Nimačke”. Bavarski botaničar Otto Sendtner i njegov boravak u Travniku 1847. godine
“Niki botanik dojde iz Nimačke”. Bavarian botanist Otto Sendtner and his stay in Travnik in 1847

Author(s): Jozo Džambo
Subject(s): Christian Theology and Religion, Studies of Literature, Religion and science , 19th Century
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: Travnik; Otto Sendtner; botany; 1847; yearbook; Jako Baltić; Franciscans;
Summary/Abstract: Iza kratkog kroničarskog zapisa u Godišnjaku fra Jake Baltića “Niki botanik dojde iz Nimačke ...” krije se bavarski botaničar i sveučilišni profesor u Münchenu Otto Sendtner (1813–1859). Baltić je registrirao djelatnost ovog stručnjaka i njegovu tragičnu sudbinu u Travniku, ali ni izbliza nije mogao uočiti opseg i sadržaj njegova rada koji je ne samo u onovremenim relacijama bio od visoke sustavnosti i strukovne promišljenosti. Sendtner je po nalogu i uz financijsku potporu Bavarske akademije nauka za vrijeme višemjesečnog boravka u Bosni 1847. godine vršio prirodoznanstvena, u prvome redu botanička istraživanja i rezultate toga posla objavio u opširnom putopisu u časopisu Das Ausland. Da je pri tome pored stručnih zapažanja bilježio i mnoge druge pojedinosti izvan svoje prvotne zauzetosti čini njegov putopis još zanimljivijim, sadržajnijim i čitljivijim. Sendtnerove političke, etnološke, antropološke i povijesne reminiscencije upotpunjuju našu sliku Bosne sredinom 19. stoljeća. Sendtner je iz praktičnih razloga kao polazište za svoja istraživanja izabrao Travnik, ondašnje upravno mjesto bosanskog ejaleta, i u tome mjestu i njegovoj bližoj okolini proveo najveći dio vremena i istraživanja. Tim dijelom putopisa bavi se i ovaj prilog, pri čemu se strogo prirodoznanstveni aspekti ostavljaju po strani i pažnja usredotočuje na “usputne” autorove bilješke i zapise o Travniku i travničkom kraju.

  • Page Range: 537-564
  • Page Count: 28
  • Publication Year: 2010
  • Language: Croatian
Toggle Accessibility Mode