Sacral spaces of the Guča Gora monastery in the second half of the twentieth century Cover Image
  • Price 4.50 €

Sakralni prostori gučogorskog samostana u drugoj polovici dvadesetog stoljeća
Sacral spaces of the Guča Gora monastery in the second half of the twentieth century

Author(s): Mirko Jozić
Subject(s): Christian Theology and Religion, History, Fine Arts / Performing Arts, Architecture, History of Church(es), Visual Arts, Recent History (1900 till today)
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: Guča Gora; monastery; sacral spaces; 20th century; art; visual arts; architecture;
Summary/Abstract: Referat predstavlja likovni aspekt djelovanja franjevaca od polovice dvadesetog stoljeća do danas. U središtu pozornosti su sakralne građevine i njihovi interijeri jer se u uređenju sakralnih prostora uzajamno prepliću i dopunjaju vjera u Boga i povjerenje u čovjeka – temeljna odrednica života i rada franjevca. Uređenje sakralnih prostora gučogorskog samostana u naznačenom može se podijeliti na dvije faze. Prvu fazu čine sedamdesete i osamdesete godine dvadesetog stoljeća kada su u većini crkava i kuća učinjeni veliki pomaci: nastala su dobra interijerska rješenja i stvorene su jezgre mogućih budućih zbirki u samostanu i po kućama. Rat je prekinuo sve poduhvate i nanio neprocjenjivu štetu. Druga faza počinje nakon rata i traje cijelo prvo desetljeće novoga stoljeća: nju karakteriziraju nesustavno prikupljanje umjetnina i parcijalni zahvati u sakralne prostore. Nastaju velike zbirke umjetnina bez velike likovne vrijednosti. Sretnu iznimku predstavlja župa župna crkva u Novoj Biloj kao i filijalna crkva u Zabilju – gdje su uvažavaju najviši likovni kriteriji.

  • Page Range: 431-448
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2010
  • Language: Croatian