Toponyms About History of Guča Gora Parish (History of Parish Guča Gora at a Glance) Cover Image
  • Price 4.50 €

Toponimi o povijesti župe Guča Gora (Povijest župe Guča Gora na prvi pogled)
Toponyms About History of Guča Gora Parish (History of Parish Guča Gora at a Glance)

Author(s): Nikola Lovrinović
Subject(s): History, Geography, Regional studies, Archiving, Modern Age, 15th Century
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: Guča Gora; parish; toponyms; history; archives; surnames;
Summary/Abstract: Povijesnom istraživanju bilo kojega prostora ili zajednice može se pristupiti na različite načine i može se istraživati različite oblasti života i djelovanja čovjeka u nekom prostoru. Pristup koji je zastupljen u ovome prilogu bilo je istraživanje podrijetla imena pojedinih lokaliteta na prostoru župe Guča Gora. Cilj je bio pomoći drugim istraživačima iz različitih grana znanosti da dobiju početnu sliku i da nepotrebno ne gube vrijeme na lociranju interesantnih ciljeva za svoj rad. Prije svih željelo se pomoći arheolozima i etnolozima - etnografima. Za rad je, uglavnom, korištena građa koja se nalazi u zemljišnim knjigama suda u Travniku (Gruntovnici), a posebice onaj dio građe, koji je nastajao prigodom izrade prvih zemljišnih knjiga 1892. godine. Osim toga dio građe prikupljen je radom na terenu. Očekujemo da ovaj prilog povijesti župe Guča Gora nju barem malo više osvijetli jer tko ju pozornije pročita, kao da pred sobom ima živu povijest kroz nazive njiva i livada na kojima ovi ljudi žive. Nas su nazivi lokaliteta upućivali na postojanje zgrada, putova, crkava ili molitvišta, grobalja, načine privređivanja, zanimanje pučanstva i slično. Osim toga, sporadično smo se dotaknuli i nekih drugih pitanja kao što su nestanak i nastanak nekih prezimena, vlasničkih odnosa u to vrijeme, te povijesti nastanka samih zemljišnih knjiga. Potenciramo vrijednost ove građe posebice za one koji se bave poviješću kraja XIX. stoljeća i XX., a posebice pitanjem društvenih odnosa toga vremena.

  • Page Range: 181-206
  • Page Count: 26
  • Publication Year: 2010
  • Language: Croatian