The linguistic features of Bosnian legal documents from the 15th century written in "sutistika" Cover Image
  • Price 4.50 €

Jezične osobitosti bosaničnih pravnih dokumenata iz 15. stoljeća pisanih u “sutisci”
The linguistic features of Bosnian legal documents from the 15th century written in "sutistika"

Author(s): Amira Turbić-Hadžagić
Subject(s): History, Language and Literature Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Theoretical Linguistics, Middle Ages, Phonetics / Phonology, Morphology, Syntax, Lexis
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: legal documents; bosančica; phonetics; morphology; syntax; lexics;
Summary/Abstract: U radu se analiziraju jezične osobitosti bosaničnih pravnih dokumenata nastalih u “Sutisci” u 15. st., koje se danas čuvaju u Državnome arhivu u Dubrovniku. Jezična je analiza pokazala: - Naporednu upotrebu staroslavenskih i novih starobosanskih osobitosti, uz preovladavanje ovih drugih. - Staroslavenski oblici književnoga jezika ogledaju se u svojim obilježjima i pisarskoj maniri diplomatičke građe supostojeći sa starobosanskim tokom jezične evolucije na bosansko-humskom (hercegovačkom) tlu. U procesu izgradnje zajedničkoga književnoga srednjovjekovnog idioma sastavljenoga od elemenata dva sistema, staroslavenskoga i starobosanskoga, znatno sudjeluju bosansko-humski (hercegovački) pisari.

  • Page Range: 33-50
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2010
  • Language: Bosnian