The linguistic situation in BiH during the 18th century Cover Image
  • Price 4.50 €

Jezično stanje u BiH tijekom 18. stoljeća
The linguistic situation in BiH during the 18th century

Author(s): Ivo Pranjković
Subject(s): History, Language and Literature Studies, Cultural history, 18th Century
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: Bosnia; 18th century; linguistic situation;
Summary/Abstract: Nakon vrlo burnih povijesnih zbivanja krajem 17. stoljeća, posebno nakon austrijsko-turskoga rata (1683-1699), prodora princa Eugena Savojskoga sve do Sarajeva (1697) te karlovačkoga mira (1699) franjevačka redodržava Bosna Srebrena iznenada se našla u trima državama: u Mletačkoj Republici (veći dio Dalmacije), u Habsburškoj Monarhiji (krajevi sjeverno od Save) i u Turskoj Carevini (Bosna i Hercegovina). Posljedica je toga da se od Bosne Srebrene odcjepljuju najprije samostani koji su se našli u Mletačkoj Republici (1735), a zatim i samostani sjeverno od Save (1757). I situacija u samoj Bosni i Hercegovini tragična je. Većina je samostana porušena, spaljena i/ili iseljena tako da njihov broj u samoj Bosni naglo pada sa deset na tri (Kraljeva Sutjeska, Kreševo i Fojnica), i tako će uglavnom ostati sve do polovice 19. stoljeća.

  • Page Range: 163-168
  • Page Count: 6
  • Publication Year: 2008
  • Language: Croatian